Σκληροθεραπεία

Σκληροθεραπεία

Είναι μία τεχνική που έχει ως στόχο να εξαφανίσει τις ανεπιθύμητες τηλαγγειεκτασίες (ευρυαγγείες) μικρού και μεσαίου μεγέθους. Πραγματοποιείται με τη χρήση πολύ λεπτής βελόνης, η οποία εγχέει ειδική ουσία (σκληρυντικό διάλυμα) με στόχο την καταστροφή του τοιχώματος των αγγείων αυτών. Η διαδικασία δεν απαιτεί αναισθησία, ούτε καν τοπική.