Σπίλοι

Σπίλοι

Με δερματοσκοπική κάμερα εξ επαφής επιτυγχάνουμε λεπτομερή αποτύπωση και ανάλυση των στοιχείων καιεξαρτημάτων του δέρματος μέσω υπολογιστή.

Η εξέταση αυτή είναι απαραίτητη προ της απόφασης εξαίρεσης ενός σπίλου για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξαιρεθεί (Χειρουργική επέμβαση, laser ή άλλη).